ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ

Као и у већини општина у нашој земљи, и млади у Љубовији имају велики број разноврсних проблема. Због тога је у наредном периоду младима,као будућим носиоцима друштвених промена, неопходно је посветити адекватну пажњу. Млади представљају једну од највећих маргинализованих група у нашем друштву, а њихово активно учешће није било тема интересовања и истинског ангажовања носилаца власти у протеклом периоду.
Слична ситуација је и у општини Љубoвија. Младима се не пружа прилика да учествују у развоју и изграђивању сопствене заједнице и њихов активизам је на ниском нивоу. Један од разлога таквог стања међу младима је и њихова необавештеност. Информације о томе на који начин млади могу да учествују у доношењу одлука и решавању проблема нису систематизоване и већини су недоступне. Због тога доступност информација и проналажење начина да се млади заинтересују за учествовање у систему доношења одлука треба да буди приоритети у решавању овог проблема.
Млади у Љубовији нису довољно мобилни и њихова искуства о упознавању нових култура, градова и држава су сиромашна. Зато и не чуди податак да млади очекују да у Канцеларији за младе, поред осталог, добију информације о јефтиним путовањима. Поред тога, младе треба информисати и о могућностима добијања стипендија за наставак школовања у иностранству, о волонтерским камповима који се организују током године, конференцијама, разменама студената, програмима интензивног учења језика у некој страној земљи итд.
У општини Љубовија не постоји ниједна омладинска невладина организација која би анимирала младе да се баве решавањем својих проблема или нудила неке алтернативне садржаје тој популацији. Веома је важно младима представити значај грађанског удруживања као могућност остваривања њихових права и деловања у изграђивању локалне заједнице.